Näitä vuokrausehtoja noudatetaan majoituspalveluiden tilaamisessa, varaamisessa ja tilattujen palvelujen peruuttamisessa. Nämä ehdot tulevat kumpaakin (vuokraaja, asiakas) osapuolta sitoviksi, kun asiakas on tehnyt varauksen majoituskohteeseen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varausvahvistus
Kun asiakas on tehnyt varauksen ja maksanut ennakkomaksun 30 % majoitushinnasta eräpäivään mennessä, asiakas saa vahvistuksen, jossa on opastus majoituskohteeseen ja avainyhteystiedot. Loppumaksu on maksettava viimeistään neljä viikkoa ennen vuokra-ajan alkua. Kun varaus tehdään alle kuusi viikkoa vuokra-ajan alkamisesta, maksetaan majoitushinta kerralla kokonaan. Vahvistus lähetetään kun maksu on suoritettu.

Peruutukset
Peruutuksesta on AINA sovittava Center for Mindfulness Oy:n kanssa ennen vuokrausajan alkua. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi, kun tieto peruutuksesta on tullut vuokraajalle.

Maksamatta jättäminen ei ole peruutus! Vuokraajalla on oikeus perua varaus, mikäli sovittua suoritusta ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa:
– 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, palautetaan ennakkovarausmaksu ja loppumaksu vähennettynä 40 euron käsittelykuluilla.
– myöhemmin kuin 28 vrk ennen vuokra-ajan alkamista, veloitetaan koko vuokra.

Avainten luovutus
Asiakas ilmoittaa puhelimitse viimeistään edellisenä päivänä arvioidun saapumisajankohtansa avaimenantajalle tai vuokraajalle. Avain luovutetaan kun sovitut maksut on suoritettu.

Oleskelu majoituskohteessa
Majoituskohde on asiakkaan käytettävissä tulopäivästä klo 16 lähtöpäivään klo 12. Majoituskohteen vuokraan sisältyy vuodevaatteet, perusastiasto ja polttoaine lämmitykseen, valaistukseen sekä ruuan valmistukseen. Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet, pyyhkeet sekä vastaa lomamökin siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin ole sovittu. Tupakointi on kielletty majoituskohteessa!
Mikäli varauksen päättyessä ei siivousta ole suoritettu asianmukaisesti, on omistajalla tai huoltajalla oikeus periä siivousmaksu kaksinkertaisena. Asiaa käsitellään tästä eteenpäin asiakkaan ja huoltajalla / vuokraajan kesken. Lemmikkieläinten tuominen ei ole sallittua.

Vahingot
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot.

Häiriö tai vaaratilanteesta johtuva vuokrasopimuksen purkaminen
Mikäli asiakas ei vuokraajan / vuokraajan edustajan antamasta huomautuksesta huolimatta lakkaa aiheuttamasta häiriötä tai vaaraa samassa tai naapurikiinteistössä oleville, on vuokraajalla / vuokraajan edustajalla oikeus purkaa vuokrasuhde välittömästi. Kaikista yllä olevista toimenpiteistä aiheutuneet kulut laskutetaan asiakkaalta.

Henkilömäärä
Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Teltan, asuntoauton ja -vaunun käyttö majoituskohteen tontilla ilman omistajan lupaa on kielletty.

Huomautukset
Kaikki majoituskohteen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset ja on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan vuokraajalle tai vuokraajan edustajana toimivalle huoltajalla. Mikäli asiaa ei saada korjatuksi, asiakkaan tulee tehdä kirjallinen huomautus vuokraajalle jatkokäsittelyä varten viikon kuluessa varauksen päättymisestä. Jos asiakas ja vuokraaja eivät pääse yhteisymmärrykseen, voi asiakas saattaa riita-asian kuluttajavalituslautakunnan käsiteltäväksi.